نمایشگاه پهبادهای غنیمتی متجاوز «نمایشگاه شکار کرکس‌ها»
سومین نمایشگاه دستاوردهاي اجرایی دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری در حوزه «مدیریت سبز»
هفتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی
پنجمین نمایشگاه تراکنش ایران (ITE 2019)
اولین نمایشگاه تخصصی و چالش نوآوری باز در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی