MstparkBanner-1

پارک علم و فناوری مدرس

ایجاد اشتغال دانش بنیان

درباره پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

ایده تاسیس پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس به عنوان یکی از دو پارک شهر تهران و تنها پارک استانی در استان تهران، در سال 1381 مطرح گردید و طبق مجوز هیئت امنأ دانشگاه در سال 1382 با راه اندازی این پارک موافقت به عمل آمد.

همچنین با توجه به آئین نامه احداث پارک های علم و فناوری که منوط به تاسیس مرکز رشد می باشد، مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس با حضور 18 واحد فناور فعالیت خود را آغاز نمود که نتایج بسیار ارزشمندی در ایجاد اشتغال کارآفرینی برای دانش آموختگان نخبه از طریق فناوری های نوین داشته است.

 تعداد واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری مدرس تا شهریور ماه سال 1397 برابر 104 است.

4

تعداد واحدهای دوره پارک

50

تعداد واحدهای رشدیافته

55

تعداد واحدهای دوره رشد

45

تعداد واحدهای دوره پیش رشد

شرکت خود را در میان فناوران مدرس رشد دهید.

دشبورد پارک

دشبورد

آخرین اطلاعیه‌ها

آخرین اخبار

پارک علم و فناوری مدرس محلی برای تبدیل ایده ها به نوآوری های موفق