سرمایه گذاری در پارک علم و فناوری

سرمایه‌گذاری در احداث ساختمان ضلع جنوبی دانشگاه تربیت مدرس

اجاره بلندمدت دفاتر ساختمان پردیس پژوهش

پارک علم و فناوری مدرس

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

امروز پژوهش، فردا فناوری

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

طرح تاسیس پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در سال 1381 پیشنهاد شد. اساسنامه مرکز رشد به عنوان پیش‌نیاز تاسیس پارک علم و فناوری و اساسنامه پارک علم و فناوری پس از طی مراحل قانونی در سال 1382 در هیات امنا دانشگاه تربیت مدرس مورد تصویب قرار گرفت و موافقت اصولی از وزارت عتف گرفته شد. در همان سال مرکز رشد دانشگاه تربیت مدرس با پذیرش 18 واحد فناور فعالیت خود را آغاز کرد و به دنبال آن افتتاح رسمی پارک علم و فناوری مدرس در مرداد 1384، صورت گرفت. روند افزایش تعداد واحدهای فناور تحت پوشش تا سال 1393 به دلیل محدودیت‌های مالی به کندی ادامه یافت. از اواخر سال 1393 با تغییر نگاه دانشگاه نسبت به فعالیت‌های پارک علم و فناوری و در راستای تبدیل شدن به دانشگاه کارآفرین دور جدید فعالیت‌های پارک با خرید ساختمان مرکز رشد در مجاورت دانشگاه آغاز شد. این مجموعه با برخورداری از دو پردیس به وسعت 60 هکتار در شمال شرق تهران در اتوبان بابایی و 4.6 هکتار در غرب تهران در بلوار پژوهش و تعریف منطقه جنوبی دانشگاه تربیت مدرس به عنوان منطقه فناوری مصمم است با تبدیل دانشگاه تربیت مدرس به دانشگاه کارآفرین نقش شایسته‌ای در اقتصاد محلی و ملی ایفا کند.

43

تعداد واحدهای دوره پیش رشد

66

تعداد واحدهای دوره رشد

4

تعداد واحدهای دوره پارک

شرکت خود را در میان فناوران مدرس رشد دهید.

دشبورد پارک علم و فناوری

گرنت‌های پرداخت شده

پارک علم و فناوری مدرس محلی برای تبدیل ایده ها به نوآوری های موفق