A861856F-252D-4382-9D9B-A71E6E42D83D
پارک علم و فناوری مدرس

حمایت از شرکت های دانش بنیان

برگزاری دوره های کسب وکار

استقرار در پردیس های سه گانه شهر تهران

علم و فناوری

پارک علم و فناوری مدرس

ایجاد اشتغال دانش بنیان

حمایت از شرکت های دانش بنیان

برگزاری دوره های آموزشی کسب و کار

امکان انتخاب محل استقرار در یکی از پردیس های سه گانه شهر تهران

پارک علم و فناوری مدرس پردیس بابایی

ایده تاسیس پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس به عنوان یکی از دو پارک شهر تهران و تنها پارک استانی در استان تهران، در سال 1381 مطرح گردید و طبق مجوز هیئت امنأ دانشگاه در سال 1382 با راه اندازی این پارک موافقت به عمل آمد.

همچنین با توجه به آئین نامه احداث پارک های علم و فناوری که منوط به تاسیس مرکز رشد می باشد، مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس با حضور 18 واحد فناور فعالیت خود را آغاز نمود که نتایج بسیار ارزشمندی در ایجاد اشتغال کارآفرینی برای دانش آموختگان نخبه از طریق فناوری های نوین داشته است.

پارک علم و فناوری مدرس مراکز رشد امیرآباد
پارک علم و فناوری مدرس پردیس پژوهش

شرکت خود را در میان فناوران مدرس رشد دهید.

پارک علم و فناوری مدرس جایی است که در آن فناوران ایرانی برای ساخت ایرانی بهتر گرد هم می آیند.

اطلاعات بیشتر در رابطه با پارک علم و فناوری تربیت مدرس

50

تعداد واحدهای خروج از دوره رشد

6

تعداد واحدهای دوره پارک

48

تعداد واحدهای دوره رشد

50

تعداد واحدهای دوره پیش رشد

آخرین اخبار و اطلاعیه ها

 
رهبری
ریاست جمهوری
معاونت علمی و فناوری
دانشگاه تربیت مدرس