کارگاه آموزشی «راهبری شرکتی و استراتژی رشد سریع»

کارگاه آموزشی راهبری شرکتی و استراتژی رشد سریع

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس کارگاه آموزشی «راهبری شرکتی و استراتژی رشد سریع» را برگزار می‌کند.

  • روز 5 و 6 اردیبهشت‌ماه 1403

  • ساعت: 8 تا 14

  • محل برگزاری: دانشگاه تربیت‌مدرس، سالن جلسات پارک علم و فناوری تربیت مدرس

  • شماره تماس: 09925439290

سرفصل‌ها

  • تاثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد سازمان
  • تطابق با استاندارد های حاکمیت شرکتی
  • ارکان حاکمیت شرکتی در استارتاپ‌ها
  • تاریخچه و تکامل حاکمیت شرکتی
  • معرفی حاکمیت شرکتی