آزمونه

بنر پارک مدرس

آزمونه

شیمی و آزمایشگاه

تولید کاغذ های PH با درجه کیفیت بالا

آزمونه

کارگروه تخصصی: فناوری
شیمی و آزمایشگاه
تولید کاغذ های PH با درجه کیفیت بالا

سوابق اجرایی

مدیرعامل: تورج شاهپرکی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
سوابق اجرایی: 

بنیانگذاران

محصولات

  • نشانی

    تهران امیرآباد شمالی خیابان اشراقی خیابان هیئت پلاک 15 – واحد 303.1

  • تلفن

    02166919151 داخلی 3022