سورسینو
بافت نوآور پارسیان
زمین خاک پویان
فرآموز هنداسه
نقشه راه کسب‌وکار ایرانیان
رویان افزار مبتکر
ماندگار مدار آوین
بازتاب طراحی در تولید
سنجش ساز و کار آرامیس
گرمین چوب سازان دانش
بازار هنر ایرانیان
ژن ورز
مدیریت کیفیت سلامت
ایکاد سازان سرزمین آریا
کلیک سازه
کشت بافت گیاه ارکیده
پایار انرژی گستر یکتا
سرآمدان اندیشه آوینا
خارج شده
نو آفرینان
پویاب انرژی
پاکژن شبدر سفید
کشت بافت گیاهی آسیا
خارج شده
خارج شده
فرآورده های مهار زیستی مدرس
انرژی سبز مدرس
زیست فناوران سبز اشراق
مهندسی برنا رویش
فردا سروش
پویا ژن آزما
خارج شده
رباتیک سنجاقک
علم گستر ماد
فاتحان آسمان نو اندیش
نوین ارتباط راسافن
ریز آسمان هوشمند
به فراوران نوین آریا سرمد
خارج شده
جهان فناور پیشرو ایلیا
الماس تک آریا دماوند
مراقبین هوشمند سلامت
خارج شده
آریا سرند
شیمی زیست فناوران آرامیس
پارس زیست الکترومغناطیس
مهندسی غرب آپادانا
سلامت گستر سلام
تاو نوآوران آریسان
Diba-noavaran
هامون طب پیشرو
زیست شرق صنعت
خارج شده
رهاورد زیست پویش
تک آزما فناور مدرس
پارس ژنگان فناور
خارج شده
پروتئین فناور پروژه
خارج شده
مهندسی مطالعاتی افرا صنعت
خارج شده
معماری پویا
نانو، انرژی، بوم زیست
آینده آموزان آتا
خارج شده
ارتباطات هوشمند مدرس
پویا تجارت کسری
خارج شده
تحلیل گران داده صبا
بهار فناوری‌های پیشرفته آوا
تجهیز فناوران امرتات
رسالت سلامت ایرانیان
خارج شده
نانو فناوران دایا
جویندگان راه سلامت
بسپار فراروش
برنا گستران دانش