چشم‌انداز

توسعه کسب و کارهای دانش بنیان از طریق تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی

دانشگاه به منظور تبدیل شدن به قطب کارآفرینی نوآورانه در سطح ملی،

همراه با نقش آفرینی در سطح بین‌المللی

ماموریت‌ها

حمایت از فرصت‌های کارآفرینانه در ایران از طریق ایجاد فضای استقرار برای شرکت‌های نوپا در مرکز رشد، تأمین بودجه، آموزش، مربیگری، و اتصال به اکوسیستم نوآوری‌های فناوری منطقه‌ای و بین‌المللی

تشویق و ترغیب شرکت‌های خصوصی در راستای توسعه محصولات نوآورانه از طریق ارائه خدمات مادی و معنوی و هموارسازی همکاری با مراکز آموزشی و پژوهشی

ایجاد محیطی نوآورانه با جذب و حمایت از کارآفرینان با تمرکز بر توسعه محصولات و خدمات علمی- فناوری و تجاری‌سازی تحقیقات علمی

اهداف

تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه و ایجاد ارزش افزوده بالا در زمینه اقتصاد دانش‌بنیان

استقرار صاحبان ایده و کسب‌وکارهای نوپا در محیطی متنوع، پویا، خلاق و نوآور با رعایت استانداردهای بین‌المللی

دستیابی به سازوکار شفاف و انعطاف‌پذیر توسعه فناوری در شرکت‌ها و واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد و پارک

افزایش قدرت رقابت و رشد شرکت‌های دانش‌بنیان زایشی از دانشگاه تربیت مدرس

برقراری ارتباط و تعامل مؤثر و کارآمد دانشگاه، صنعت و جامعه و ارتقاء پژوهش‌های کاربردی در صنعت

جذب دانش فنی و سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در زمینه توسعه فناوری