پردیس بابایی

با ما در فضای فناوری تنفس کنید.

پردیس بابایی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس با وسعتی بالغ بر 60 هکتار در کیلومتر 10 اتوبان شهید بابایی واقع شده است.

امتیازهای پردیس بابایی:

1- مجاورت با دانشگاه‌های خواجه نصیر، تهران شمال و امام حسین (ع)؛

2- دسترسی آسان به فرودگاه فرآور پارس؛

3- دسترسی به شبکه بزرگراهی تهران؛

4- نزدیکی به شهرک‌های مسکونی؛

5- قابلیت ایجاد زیرساخت آب، برق و گاز.