پردیس بابایی

با ما در فضای فناوری تنفس کنید.

پردیس بابایی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس با وسعتی بالغ بر ۶۰ هکتار در کیلومتر ۱۰ اتوبان شهید بابایی واقع شده است.

امتیازهای پردیس بابایی:

۱- مجاورت با دانشگاه‌های خواجه نصیر، تهران شمال و امام حسین (ع)؛

۲- دسترسی آسان به فرودگاه فرآور پارس؛

۳- دسترسی به شبکه بزرگراهی تهران؛

۴- نزدیکی به شهرک‌های مسکونی؛

۵- قابلیت ایجاد زیرساخت آب، برق و گاز.