پردیس‌ها و مراکز رشد

محلی برای حرفه‌ای‌ها

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس دارای دو پردیس در شرق و غرب تهران و ساختمان مراکز رشد واقع در خیابان کارگر شمالی است. این مجموعه دارای شش کارگروه تخصصی به شرح زیر است:

حوزه تخصصی فناوری؛
حوزه تخصصی علوم پایه؛
حوزه تخصصی سلامت و پزشکی؛
حوزه تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی؛
حوزه تخصصی هنر؛
و حوزه تخصصی علوم انسانی.