حفاری مکانیزه
ریز افزا باران
خارج شده
خط و ربط پایدار
راد مشاوران امین
باغچه باران
کشت و صنعت ماهان پیشرو سایان
پیشگامان ابتکار ژن
ژن پایا نهاد زاگرس
تولید زادمایه های کشاورزی
فناوران راه سلامت
زیست گستر
سبزیجات زنده و در حال رشد سپیدار
فناوران پژوهش گستر سما
سپهر صنعت پلاسما
دیبا رویان پارس
تکین پوشش مانا
بنیاد اندیشه
موسسه مطالعات کودکی مدرس
ژئوانفورماتیک تربیت مدرس
فراز سلامت تن
آرتام
فناوران بهین بسپار
زیما
مرکز تامین کفایت حرفه ای روانشناسی
صافات سپهر فضا فن
آزمونه
هاتفان ایده‌های نو
هوشمند سازان کسب و کار مدرس
هزار پیشه یکتا
حفاری مکانیزه