معرفی کتاب مدل‌های استارت‌آپی
معرفی کتاب فرار از جلسه
Small and medium-sized enterprises (SME s)
معرفی کتاب استراتژی ساز
معرفی کتاب گاو بنفش
 معرفی کتاب ناخدایی دیجیتال
معرفی کتاب گانگهو مدیریت شگفت‌انگیز
مصاحبه با شرکت ایرانیان تجهیز سینا
مصاحبه با شرکت نوافرینان سبز فروردین
معرفی کتاب مزیت شکست خوردن