آینده کاری بعد از کووید -۱۹
قسمت سوم از فصل سوم پادکست‌های پارک
?Why do people hesitate to launch a start-up
معرفی فیلم غارتگران در هسیلیکون 
چهار روز با دکتر دمینگ
معرفی کتاب آینده کاری پساکرونا  
قسمت دوم از فصل سوم پادکست های پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس
/
شرکت خلاقیت
مدیریت بازاریابی