برگزاری رویداد فناوری‌های تنظیم یار
برگزاری پنل پرسش و پاسخ حقوق مالکیت فکری
برگزاری مجموعه نشست‌های خبرگی
برگزاری دوره‌های آموزشی طرح صدف
برگزاری نمایشگاه Techno Med Expo
برگزاری رویداد ملی سرمایه‌گذاری آفرینه
دهمین مسابقه ملی فناوری نانو سال 1400
برگزاری پانزدهمین اسمارت‌گپ
برگزاری جلسات نیازسنجی دارایی‌های فکری