قوانین عمومی

جواز اخذ پروانه‌های صنعتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری