دومین نشست «انتقال تجارب کارآفرینی»
میز مشاوره کسب و کار
کارگاه «تامین مالی و جذب سرمایه‌گذار»
نشست «انتقال تجارب کارآفرینی»
دوره مدیریت محصول دیجیتال
کارگاه طراحی بوم مدل کسب و کار
دهمین رویداد کارایا گپ
برگزاری دوره کارآموزی طراحی پروتئین و پپتی
سمینار صفر تا صد امریه سربازی
مدرسه کارآفرینی مدرس طرح «ب»