نشست گپ‌گعده مدرس با موضوع مواد پلیمری
برگزاری وبینار ارائه پروپوزال تجاری
برگزاری وبینار تبدیل پروپوزال دانشگاهی به طرح تجاری
برگزاری وبینار نحوه پذیرش مراکز رشد و پارک‌ها
برگزاری وبینار تفکر استراتژیک در بازاریابی
برگزاری وبینار معرفی مسیر شغلی برنامه‌نویسی
برگزاری دومین پنل انتقال تجربیات کارآفرینان و کارکنان
برگزاری وبینار نگارش پروپوزال به روش کاربردی
برگزاری پنل انتقال تجربیات کارآفرینان و کارکنان
برگزاری وبینار انتخاب موضوع کاربردی برای پروپوزال
برگزاری وبینار آشنایی با فرآیندهای ارزیابی
برگزاری وبینار مقدمه‌ای بر مباحث مالی