برگزاری وبینار فروش B2B به زبان ساده
برگزاری نشست گپ‌گعده مدرس
برگزاری وبینار چگونه می‌توان برای کرونا دارو یافت؟
برگزاری وبینار شناسایی درآمد عملیاتی
برگزاری طرح گرنت اشتغال تربیت‌مدرسی‌ها
برگزاری وبینار فن‌بیان و ارائه موثر
نشست گپ‌گعده مدرس با موضوع پلاسمونیک
برگزاری دوره جامع طراحی محصول
برگزاری برنامه بروکری فناوری
فراخوان طراحی مسیر شغلی حرفه‌ای