ارتباطات هوشمند مدرس

بنر پارک مدرس

ارتباطات هوشمند مدرس

فناوری اطلاعات

خدمات مکان محور برای کسب و کار

ارتباطات هوشمند مدرس

کارگروه تخصصی: فناوری
فناوری اطلاعات
خدمات مکان محور برای کسب و کار

سوابق اجرایی

مدیرعامل: مهدی آبادی

مقطع تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی:
نرم افزار
سوابق اجرایی: 

بنیانگذاران

محصولات

  • نشانی

    تهران امیرآباد شمالی خیابان اشراقی خیابان هیئت پلاک 15- واحد 308.2

  • تلفن

    02166919151 داخلی 3071