بنر پارک مدرس

سروش

هوافضا

نرم افزار راهنمای الکترونیکی طراحی مفهومی موتورهای سوخت مایع

سروش

کارگروه تخصصی: فناوری
هوافضا
نرم افزار راهنمای الکترونیکی طراحی مفهومی موتورهای سوخت مایع

سوابق اجرایی

منتخب طرح برتر زیست محیطی در کنفرانس ملی محیط زیست و بحران های پیش رو، دانشگاه شهید عباسپور، تهران

مدیرعامل: حمیدرضا علیمحمدی

مقطع تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی: 
هواوفضا
سوابق اجرایی: 
کارشناس دفتر فنی شرکت عمران و نوسازی کرمانشاهان انبوه ساز مسکن

بنیانگذاران

محصولات

  • نشانی

    تهران کیلومتر 10 اتوبان شهید بابایی جنب دانشگاه امام حسین (ع) پارک علم و فناوری مدرس