ماموریت

چشم انداز

ماموریت

ایجاد بیش از 4000 شغل دانش بنیان از ایده های خلاقانه و کارآفرین در 10 سال آینده
ایجاد بستر مناسب و پربار جهت رشد استعداد‌ها
تعامل میان دانشگاه‌ها، سازمان‌های خصوصی و صنایع
سرعت بخشیدن به رشد و درآمد زایی ایده‌های نوآورانه و شرکت‌های نوپا
بهبود سلامت اجتماعی و تولید ثروت ملی از طریق علم و فناوری

چشم انداز

اهداف

زمینه سازی برای کارآفرینی

تجاری سازی دستاورد‌های تحقیقاتی

ایجاد ارتباط مابین بخش‌های تحقیقاتی، تولیدی و خدماتی

تسریع در رشد واحدها جهت تبدیل به شرکت‌های دانش بنیان

افزایش حضور و مشارکت تخصصی شرکت‌های فناور داخلی در سطح بین‌المللی

ارائه خدمات مشاوره مورد نیاز واحدهای فناور در راستای تبدیل ایده‌های نو به محصولات فناورانه

رفع نیاز و خودکفاسازی جامعه از طریق تولید و اختراع محصولات نوآورانه‌ی قابل عرضه در بازار

رشد اقتصاد دانش بنیان پایدار از طریق سرمایه سازی داخلی و بین‌المللی