وام‌های پرداخت شده در سال 98

ردیف نام واحد مبلغ پرداخت شده تاریخ پرداخت مبلغ پرداخت شده
1 ایکاد سازان سرزمین آریا حسن صابری نیا 98/06/10 1,000,000,000
2 برنا نوآوران پویا ارسلان باقری تیرتاش 98/03/15 1,000,000,000
3 پایار انرژی گستر محمد رضا شاملو 98/02/30 1,000,000,000
4 نوآوران سلامتی سلام محمد حسین یوسفیان 98/02/17 250,000,000