وام‌های پرداخت شده در سال ۹۸

ردیف نام واحد مبلغ پرداخت شده تاریخ پرداخت مبلغ پرداخت شده
۱ ایکاد سازان سرزمین آریا حسن صابری نیا ۹۸/۰۶/۱۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲ برنا نوآوران پویا ارسلان باقری تیرتاش ۹۸/۰۳/۱۵ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳ پایار انرژی گستر محمد رضا شاملو ۹۸/۰۲/۳۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴ نوآوران سلامتی سلام محمد حسین یوسفیان ۹۸/۰۲/۱۷ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰