درخواست معرفی نامه یا مجوز

1- فایل تکمیل شده مپفا و اطلاعات سایت که نام خود را به ابتدای نام فایل اضافه کرده‌اید، ارسال فرمایید.
توجه: در صورتی‌که فرم مپفا و اطلاعات سایت را پیش از این ارسال کرده و از کارشناس روابط عمومی و کارشناس دفتر توسعه و انتقال فناوری تایید گرفته‌اید، نیازی به ارسال مجدد آن نیست.
2- صرفا درخواست‌های ارسال شده از طریق فرم سایت مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
3- دریافت معرفی‌نامه 3 روز کاری و دریافت مجوز نیازمند 5 روز زمان کاری از تاریخ ارسال درخواست است.
توجه: مجوز تنها برای واحدهای رشد و پارک صادر می‌شود.
توجه: درصورت دریافت درخواست شما، رسید دریافت به شما ایمیل خواهد شد، درغیر این‌صورت ممکن است فایل‌های شما به‌طور کامل بارگذاری نشده و توسط سامانه دریافت نشده باشد.

نام واحد (الزامی)

نام و نام خانودگی متقاضی (الزامی)

ایمیل (الزامی)

تلفن همراه (الزامی)

نوع درخواست (الزامی)

متن معرفی نامه را در قالب word بارگذاری فرمایید (حداکثر 900 کیلوبایت).

فرم مپفا را در قالب excel بارگذاری فرمایید (حداکثر 900 کیلوبایت).

فرم اطلاعات سایت را از طریق منو خدمات تکمیل فرمایید، در صورت کامل نبودن فرم اطلاعات سایت، درخواست شما بررسی نخواهد شد.