موسسات پارکی

پارک سازماني است كه به‌وسیله متخصصين حرفه‌ای مديريت می‌شود و هدف اصلي آن افزايش ثروت در جامعه از طريق ارتقاء فرهنگ نوآوري و رقابت سازنده ميان شرکت‌های حاضر در پارك و مؤسسات می‌باشد. براي دستيابي به اين هدف، پارك جريان دانش و فناوري را در ميان مؤسسات آموزش عالي پژوهشي، شرکت‌های خصوصي و بازار به حركت انداخته و با مديريت خود رشد شرکت‌های متكي بر نوآوري را تسهيل می‌کند.
مهم‌ترین مزیت پارک این است که واحدهایی كه در پارك مستقر می‌شوند علاوه بر بهره‌مندی از مزاياي خدماتي پارك ازجمله فضاي دفتري، تجهيزات كارگاهي، خدمات ارتباطي و همچنين هم‌افزایی دانش فني واحدهای مستقر، از مزاياي قانون حمايت از شرکت‌های دانش‌بنیان شامل معافیت‌های مالياتي و عوارض معمول كشور، امكان سرمایه‌گذاری خارجي و . . . مشابه قوانين مناطق آزاد تجاري به مدت 15 سال برخوردار می‌شوند .
تفاوت واحدهایی که در پارک و مرکز رشد پذیرش می‌شوند در این است که واحدهایی كه در پارك پذيرش می‌شوند بايد علاوه برداشتن سابقه و تجربه مناسب از توانايي مالي مناسب براي استقرار در ساختمان‌های چند مستاجره پارك برخوردار باشند. درحالی‌که واحدهای مستقر در مركز رشد عموماً سال‌های اوليه راه‌اندازی را طي كرده و براي رشد و ورود به بازار فنّاوری، نياز به حمایت‌های مالي و پشتيباني مركز رشد دارند.
پارک فناوری مدرس دارای دو پردیس 60 و 50 هکتاری در شرق و غرب تهران می‌باشد و ازاین‌رو جذابیت بسیار زیادی برای استقرار شرکت‌ها دارد. به‌علاوه این پارک در نزدیکی دو فرودگاه مهرآباد و سپهر قرار دارد و با توجه به قانون منطقه آزاد برای پارک‌ها، واردات مواد اولیه به پارک‌ها معاف از تعرفه گمرکی و مالیات می‌باشد. لذا از این نظر نیز پارک جذابیت مضاعفی برای شرکت‌ها دارد.