فناوران پژوهش گستر سما

بنر پارک مدرس

فناوران پژوهش گستر سما

طراحی و ساخت پرینتر سه بعدی بر پایه LCD

فناوران پژوهش گستر سما

کارگروه تخصصی: فناوری

طراحی و ساخت پرینتر سه بعدی بر پایه LCD

سوابق اجرایی

مدیرعامل: مرتضی مولائی

مقطع تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: 
مهندسی مکانیک
سوابق اجرایی: 

بنیانگذاران

محصولات

  • نشانی

    تهران کیلومتر 10 اتوبان شهید بابایی جنب دانشگاه امام حسین (ع) پارک علم و فناوری مدرس