سرآمدان اندیشه آوینا

بنر پارک مدرس

سرآمدان اندیشه آوینا

خدمات تجاری‌سازی- خدمات مشاوره و ارزیابی

ارائه نرم افزار بومی و کاربردی در حوزه های تصمیم گیری چند شاخصه

سرآمدان اندیشه آوینا

کارگروه تخصصی: فناوری

دارای درجه دانش بنیان

خدمات تجاری‌سازی- خدمات مشاوره و ارزیابی

ارائه نرم افزار بومی و کاربردی در حوزه های تصمیم گیری چند شاخصه و مشاوره
خدمات مشاوره مدیریت و آموزش سازمانی

شرکت سرآمدان اندیشه آوینا، مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، با هدف ارائه خدمات در زمینه‌های مشاوره مدیریت و بهره وری سیستم‌ها، از نیروی انسانی مشتمل بر متخصصین مدیریت و مهندسین صنایع از دانشگاه‌های معتبر، بهره می‌گیرد. جهت‌گیری فعالیت‌های‌ شرکت، متمركز بر ارائه خدمات مدیریتی در زمینه‌های برنامه‌ریزی استراتژیك، ارزیابی عملکرد سازمانی، عارضه‌یابی، مدیریت منابع انسانی، معماری فرآیندی و ارائه خدمات مشاوره در حوزه‌های امكان‌سنجی‌ طرح‌های سرمایه‌گذاری، توسعه مفهوم و كاربرد زنجیره تامین و لجستیك در صنایع و نیز مهندسی، طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های عملیاتی و مدیریتی می‌باشد. شرکت آوینا در این راستا تلاش نموده است تا به توسعه نرم افزار مناسب مدیریتی نائل گردد.

سوابق اجرایی

مدیرعامل: سید محمد رضوی

مقطع تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی:
حقوق
سوابق اجرایی: 
40سال معاونت اداری مالی و مدیر کارگزینی

سید محمد رضوی حاجی آقا
حنان عموزاد مهدیرجی

حنان عموزاد مهدیرجی

مقطع تحصیلی: دکتری 
رشته تحصیلی: 
مدیریت
سمت: 
رئیس هیئت مدیره

سیدحسین رضوی حاجی آقا

سیدحسین رضوی حاجی آقا

مقطع تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی:
مدیریت
سمت: 
نایب رئیس هیئت مدیره

شیده سادات هاشمی

شیده سادات هاشمی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مدیریت
سمت:
 مدیر اجرایی

محمدرضا تقی زاده یزدی

محمدرضا تقی زاده یزدی

مقطع تحصیلی: دکتری 
رشته تحصیلی: 
مدیریت
سمت: 
عضو هیئت مدیره

محصولات

سرآمدان اندیشه آوینا
سرآمدان اندیشه آوینا
سرآمدان اندیشه آوینا
سرآمدان اندیشه آوینا
  • نشانی

    تهران امیرآباد شمالی خیابان اشراقی خیابان هیئت پلاک 15 واحد 401

  • تلفن

    02166919151 داخلی 4011