نقشه راه کسب‌وکار ایرانیان
بازتاب طراحی در تولید
سنجش ساز و کار آرامیس
گرمین چوب سازان دانش
ژن ورز
کشت بافت گیاه ارکیده
نو آفرینان
پویاب انرژی
پاکژن شبدر سفید
کشت بافت گیاهی آسیا
فرآورده های مهار زیستی مدرس
انرژی سبز مدرس