کشت و صنعت ماهان پیشرو سایان

بنر پارک مدرس

کشت و صنعت ماهان پیشرو سایان

کشاورزی

پژوهش ، کاشت، داشت ، برداشت، بازاریابی ،

فروش گیاهان دارویی از جمله گیاه مورینگا

کشت و صنعت ماهان پیشرو سایان

کارگروه تخصصی: کشاورزی

کشاورزی

دارای درجه دانش بنیان

پژوهش ، کاشت، داشت ، برداشت، بازاریابی ،فروش گیاهان دارویی از جمله گیاه مورینگا

سوابق اجرایی

مدیرعامل: جلال بختیاری

مقطع تحصیلی:
رشته تحصیلی:
سوابق اجرایی: 

جلال بختیاری

بنیانگذاران

محصولات

  • نشانی

    تهران امیرآباد شمالی خیابان اشراقی خیابان هیئت پلاک 15 – واحد506

  • تلفن

    02166919151 داخلی5061