گروه پژوهشی ایمنی فرایند و مهندسی پدافند غیرعامل صنایع شیمیایی

بنر پارک مدرس

پدافند غیرعامل

مهندسی شیمی

ایجاد یک گروه پژوهشي مستقل در زمينه ایمني فرآیندها

و مهندسي پدافند غير عامل در صنایع شيميایي

گروه پژوهشی ایمنی فرایند و مهندسی پدافند غیرعامل صنایع شیمیایی

کارگروه تخصصی: فناوری

مهندسی شیمی

ایجاد یک گروه پژوهشي مستقل برای اولين بار در سطح کشور در زمينه ایمني فرآیندها و مهندسي پدافند غير عامل در صنایع شيميایي با رویکرد توسعه دانش در زمينه ارتباط و یکپارچگي ميان علم ایمني فرآیند و مهندسي پدآفند غيرعامل.

سوابق اجرایی

سال 95: مطالعات شناسایی مخاطرات در واحد احیای مستقیم فولاد مبارکه اصفهان 96 :مطالعات شناسایی مخاطرات در واحد اکسیژن فولاد مبارکه اصفهان

مدیرعامل: جعفر توفیقی

مقطع تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی:
 مهندسی شیمی
سوابق اجرایی: 
استاد تمام رییس پژوهشگاه صنعت نفت

بنیانگذاران

محصولات

  • نشانی

    تهران امیرآباد شمالی خیابان اشراقی خیابان هیئت پلاک 15- واحد 209

  • تلفن

    02166919151 داخلی2091