پویاب انرژی

بنر پارک مدرس

پویاب انرژی

مکانیک

بازیابی حرارت و فناوری تولید همزمان آب و توان

پویاب انرژی

کارگروه تخصصی: فناوری
مکانیک
بازیابی حرارت و فناوری تولید همزمان آب و توان

سوابق اجرایی

مدیرعامل: علی جعفریان

مقطع تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی مکانیک
سوابق اجرایی:

بنیانگذاران

محصولات

  • نشانی

    تهران امیرآباد شمالی خیابان اشراقی خیابان هیئت پلاک 15 واحد 308.2

  • تلفن

    02166919151 داخلی 3082