صافات سپهر فضا فن

بنر پارک مدرس

صافات سپهر فضا فن

مراحل ساخت سامانه های ماهواره ای در فازهای

نمونه ی مهندسی نمونه ی کیفی و نمونه پروازی

صافات سپهر فضا فن

کارگروه تخصصی: فناوری

مراحل ساخت سامانه های ماهواره ای در فازهای نمونه ی مهندسی نمونه ی کیفی و نمونه پروازی

سوابق اجرایی

مدیرعامل: علیرضا مزرعی فراهانی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
برق و الکترونیک
سوابق اجرایی: 

بنیانگذاران

محصولات

  • نشانی

    تهران امیرآباد شمالی خیابان اشراقی خیابان هیئت پلاک 15 – واحد 304.1

  • تلفن

    02166919151 داخلی 3041