ردیف نام شرکت/واحد فناور نام مدیرعامل نوع گرنت پرداختی میزان گرنت تایید شده (ریال) تاریخ پرداخت
1 پترو شیوا صنعت سعید انصاری صدرآبادی امور مالیاتی و اقتصادی 8,000,000 1400/04/26
2 فن آوران بافر ویرا محمد نجاتی شندی بازاریابی،چاپ بروشور و کاتالوگ 50,000,000 1400/04/26
3 نقشه راه کسب و کار شریف حامد نوری توسعه ساختار و خرید تجهیزات 200,000,000 1400/04/26
4 آفاق نگران زیست گستر ندا سلطانی توسعه ساختار و خرید تجهیزات 80,000,000 1400/04/26
5 آفاق نگران زیست گستر ندا سلطانی سرمایه در گردش 225,000,000 1400/04/26
6 دانا ابزار کشاورز هومن رجبی پور توسعه ساختار و خرید تجهیزات 138,000,000 1400/04/26
7 دانا ابزار کشاورز هومن رجبی پور سرمایه در گردش 251,475,000 1400/04/26
8 زینو محمود رضا فرشچیان بازاریابی،چاپ بروشور و کاتالوگ 190,000,000 1400/04/26
9 بهین جلبک فرآوران البرز بهروز زارعی دارکی حمایت کارآفرینی 3,645,000 1400/04/26
10 داروگیاه تپه ماهور بالادشت رضا عرفانزاده طراحی وب سایت 12,000,000 1400/04/20
11 داروگیاه تپه ماهور بالادشت رضا عرفانزاده ثبت شرکت 8,500,000 1400/04/20
12 آتیه زرین شریف مریم شریف پور ثبت شرکت 18,170,000 1400/04/20
13 زمین خاک پویان سید توحید سید جلال الدین گنابادی بازاریابی،چاپ بروشور و کاتالوگ 45,000,000 1400/04/20
14 بارکاو پویا بینش محمد سمنانیان و شرکاء طراحی وب سایت 30,000,000 1400/04/20
15 خط و ربط پایدار قمر حسومی توسعه منابع انسانی 100,000,000 1400/04/19
16 پترو شیوا صنعت سعید انصاری صدرآبادی توسعه ساختار و خرید تجهیزات 300,000,000 1400/04/19
17 کیا اکسیر شیمی فاطمه حاجی قاسمعلی توسعه منابع انسانی 50,000,000 1400/04/19
18 ژرف نگار ژی کوروش خان محمدی توسعه ساختار و خرید تجهیزات 50,000,000 1400/04/19
19 دانش پژوهان ورنای آتی رامبد دانش پژوه حمایت کارآفرینی 84,000,000 1400/04/19
20 سامانه فناوری های پیشرو معماری و شهرسازی پایدار ایرانیان منصور یگانه ثبت شرکت 15,000,000 1400/04/19
21 سپهرنوین اطلاعات ساخت شایان حجت پناه طراحی وب سایت 20,000,000 1400/04/19
22 سپنتا صنعت اروند پارسا سامان اصفهانی حمایت کارآفرینی 5,940,000 1400/04/07
23 سپنتا صنعت اروند پارسا سامان اصفهانی ثبت شرکت 15,000,000 1400/04/07
24 پایان اسماعیل نجار مرکز تعاملات بین المللی علمی و فناوری 1,000,000,000 1400/03/29
25 بهین جلبک فرآوران البرز بهروز زارعی دارکی سرمایه در گردش 450,000,000 1400/03/29
26 توسعه زیست فناوری فکور آرمان بیرقدار کشکویی تجهیز کارگاه – مرکز تعاملات بین المللی علمی و فناوری 150,000,000 1400/03/29
27 آفاق نگران زیست گستر ندا سلطانی توسعه منابع انسانی 45,000,000 1400/03/29
28 آفاق نگران زیست گستر ندا سلطانی توسعه ساختار و خرید تجهیزات 336,500,000 1400/03/29
29 ایده پردازان  حکیم صائب جمال محمودی طراحی وب سایت 69,000,000 1400/03/29
30 ایده پردازان  حکیم صائب جمال محمودی بازاریابی،چاپ بروشور و کاتالوگ 210,000,000 1400/03/29
31 بارکاو پویا بینش محمد سمنانیان و شرکاء توسعه منابع انسانی 100,000,000 1400/03/20
32 زیست فناوران مدرس شمال نعمت اله محمودی توسعه ساختار و خرید تجهیزات 100,000,000 1400/03/04
33 بهین جلبک فرآوران البرز بهروز زارعی دارکی توسعه ساختار و خرید تجهیزات 1,070,000,000 1400/03/03
34 سرو آب انرژی مهدی جعفری ارسلو نمایشگاه 12,000,000 1400/01/30
35 رهیافت پارسیان کمپرسور ارس فواد ظهوری نمایشگاه 12,000,000 1400/01/30
36 دارو گیاه تپه ماهور بالادشت رضاعرفانزاده سرمایه در گردش 42,500,000 1400/01/30
37 پیشگامان عصر یادگیری عمیق مرتضی صابری کمرپشتی حمایت کارآفرینی 6,372,000 1400/01/30
38 دانش رهپویا ن وندادشیان آزما (دروشا) فاطمه جوشقانی حمایت کارآفرینی 12,861,000 1400/01/30
39 ره کاوهوشمند اعظم ابراهیمیان حمایت کارآفرینی 19,470,000 1400/01/30
40 فناوری نسل کارو مریم محمدی حمایت کارآفرینی 32,400,000 1400/01/30
41 فن آوران بافر ویرا محمد نجاتی شندی بازاریابی،چاپ بروشور و کاتالوگ 55,000,000 1400/01/30
42 نوآفرینان سبز فروردین محمود علیزاده نمایشگاه 13,500,000 1400/01/30
43 فرایندهای سیستم ساز آزاد قشم محمد سیف الهی نمایشگاه 10,000,000 1400/01/30
44 پترو شیوا صنعت سعید انصاری صدرآبادی نمایشگاه 12,000,000 1400/01/30
45 پره توربین آسیا حسین صادق خانی نمایشگاه 10,000,000 1400/01/30
46 سپنتا صنعت اروند پارسا سامان اصفهانی بازاریابی،چاپ بروشور و کاتالوگ 45,000,000 1400/01/30
47 آینده پویان مکاترونیک ایران مجید ساده دل بازاریابی،چاپ بروشور و کاتالوگ 45,000,000 1400/01/24
48 سرآمدان اندیشه آوینا سید محمد رضوی حاجی آقا مشاوره 26,450,000 1400/01/24
49 بارکاو پویا بینش محمد سمنانیان و شرکاء سرمایه در گردیش 300,000,000 1400/01/23
50 ماهان پیشرو سامان جلال بختیاری حمایت کارآفرینی 90,000,000 1400/01/23
51 بهین جلبک فرآوران البرز بهروز زارعی دارکی سرمایه در گردش 193,700,000 1400/01/23
52 بهین جلبک فرآوران البرز بهروز زارعی دارکی سرمایه در گردش 90,000,000 1400/01/23
53 بهین جلبک فرآوران البرز بهروز زارعی دارکی سرمایه در گردش 193,700,000 1400/01/23
54 بهین جلبک فرآوران البرز بهروز زارعی دارکی سرمایه در گردش 90,000,000 1400/01/23
55 حیات سبز حشرات رضا فرهنگی حمایت کارآفرینی 158,400,000 1400/01/23
56 پارس زیست الکترو مغناطیس حورا تجریشی سرمایه در گردش 277,950,000 1400/01/23
57 ریزافزاباران سجاد بارانی سرمایه در گردش 221,270,000 1400/01/23
58 چشمه های آسمانی باران شمال نادر بهرامی فر سرمایه در گردش 191,650,000 1400/01/23