گرنت‌های پرداخت شده از شهریورماه سال ۹۷

ردیف نام واحد مبلغ پرداخت شده (ریال) تاریخ پرداخت
۱ آفرینش لوازم فنی البرز ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۹۸/۰۹/۰۵
۲ تحلیلگران داده صبا ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۸/۱۱
۳ شرکت هوشمندسازان کسب و کار مدرس ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۶/۱۶
۴ نگار شهر دانش ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۱۵
۵ سپهر صنعت پلاسما ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۳/۲۰
۶ کمپانی هنرهای نمایشی و سینمایی اردیبهشت ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۳/۲۰
۷ توسعه فناوری فلز پیشرو ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۵
۸ باغچه باران ۴۸,۹۳۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۳
۹ نوآفرینان سبز فروردین ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۱
۱۰ نوآوران سلامتی سلام ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۱
۱۱ فراورده های بهار زیستی مدرس ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۱
۱۲ زیست فناوران سبز اشراق ۹۹,۴۰۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۱۱
۱۳ نوین ارتباط راسافن ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۰۸
۱۴ ریز هوشمند آسمان ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۰۸
۱۵ برنا گستران دانش ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷/۱۲/۰۷
۱۶ مدیریت کیفیت سلامت ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷/۱۱/۳۰
۱۷ نوآفرینان ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷/۱۱/۲۷
۱۸ تحلیلگران داده صبا ۸۵,۴۳۴,۲۰۰ ۹۷/۱۱/۲۴
۱۹ سرآمدان اندیشه آوینا ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷/۱۱/۲۴
۲۰ معماری پویا ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷/۱۱/۲۳
۲۱ مدیریت کیفیت سلامت ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷/۱۱/۲۳
۲۲ فناوران پژوهش گستر سما ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷/۱۱/۱۵
۲۳ فاتحان آسمان نواندیش ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷/۱۱/۰۸
۲۴ نوآفرینان ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷/۱۱/۰۸
۲۵ پویا تجارت کسری ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷/۱۱/۰۳
۲۶ نانو عنصر سازان پیشگام ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷/۱۰/۳۰
۲۷ به فراوران نوین آریا سرمد ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷/۱۰/۲۲
۲۸ آرتام ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷/۱۰/۱۹
۲۹ هاتفان ایده های نو ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷/۱۰/۱۹
۳۰ بسپار فراورش ایرانیان ۹۹,۹۶۰,۵۰۰ ۹۷/۰۹/۲۷
۳۱ باغچه باران ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷/۰۸/۲۷
۳۲ برنا گستران دانش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷/۰۷/۲۴
۳۳ مدیریت کیفیت سلامت ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷/۰۷/۲۴
۳۴ کمپانی هنرهای نمایشی و سینمایی اردیبهشت ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷/۰۷/۲۴
۳۵ پویا تجارت کسری ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷/۰۷/۰۱۱
۳۶ سپهر صنعت پلاسما ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷/۰۷/۱۱
۳۷ نوآفرینان سبز فروردین ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ ۹۷/۰۷/۰۳
جمع ۲,۱۹۴,۷۲۴,۷۰۰