اعلام مشکلات فناوری اطلاعات

مشکلات اعلام شده در ساعت 8:30 تا 16:30 روزهای کاری توسط پیمانکار بررسی خواهد شد.

مشکلاتی که خارج از ساعت کاری اعلام شود در روز کاری بعد ارجاع خواهند شد.

تمامی درخواست ها به همراه گزارش نحوه اصلاح توسط پیمانکار به واحد فناوری اطلاعات ارائه خواهد شد.

در صورتی که مشکل شما توسط پیمانکار در زمان‌های اعلام شده مورد بررسی قرار نگرفت، می‌توانید مراتب را از طریق ارسال تماس به دفتر ریاست اعلام فرمایید.نام و نام خانودگی متقاضی (الزامی)

ایمیل (الزامی)

شماره اتاق (الزامی)

توضیح مشکل (الزامی)

ساختمان (الزامی)

نوع مشکل (الزامی)

پیوست خود را در قالب zip یا pdf بارگذاری فرمایید. (اختیاری)