گزارش تصویری روند برگزاری جشنواره روابط عمومی‌های برتر دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و مؤسسات

گزارش روند برگزاری جشنواره روابط عمومی‌های برتر دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و مؤسسات تابعه توسط دکتر علیرضا عبداللهی نژاد، مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دبیر علمی جشنواره

دریافت ۵۰۰۰ اثر در قالب فایل الکترونیکی در راستای تحقق دانشگاه سبز، روابط عمومی سبز

 هدف‌ها

  • معرفی و تقدیر از روابط عمومی‌های فعال، خلاق و اثرگذار
  •  ترویج فرهنگ مصرف بهینه منابع در روابط عمومی‌ها در راستای مدیریت سبز
  •  توانمندسازی، ایجاد انگیزه برای رقابتی سالم و ارتقای جایگاه روابط عمومی‌ها
برای ایجاد رقابتی برابر و رعایت عدالت، دانشگاه‌های سراسر کشور به سه گروه تفکیک و در هر گروه در سه محور عمومی رتبه‌های اول، دوم و سوم برگزیده شدند.