سرمایه‌گذاری در احداث ساختمان ضلع جنوبی دانشگاه تربیت مدرس

سرمایه‌گذاری در احداث ساختمان ضلع جنوبی دانشگاه تربیت مدرس

 پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در نظر دارد با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ساختمان ویژه واحدهای فناور رادر ضلع جنوبی دانشگاه احداث کند. از این‌رو از متقاضیان سرمایه‌گذاری برای گفتگو دعوت به‌عمل می‌آید.

تلفن تماس برای هماهنگی زمان جلسه و بازدید زمین: 91082100-021