نوشته‌ها

نمایشگاه هفته پژوهش سال ۱۴۰۱
معرفی پارک
پخش زنده مصاحبه رئیس پارک در حاشیه مراسم افتتاحیه ساختمان رویش پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس از شبکه خبر
مصاحبه با شرکت ایرانیان تجهیز سینا
قسمت دوم از فصل ششم پادکست‌های پارک
قسمت اول از فصل ششم پادکست‌های پارک