نوشته‌ها

نمایشگاه هفته پژوهش سال ۱۴۰۱
معرفی پارک
پخش زنده مصاحبه رئیس پارک در حاشیه مراسم افتتاحیه ساختمان رویش پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس از شبکه خبر
مصاحبه با شرکت ایرانیان تجهیز سینا
مصاحبه با شرکت نوافرینان سبز فروردین
قسمت دوم از فصل ششم پادکست‌های پارک
قسمت اول از فصل ششم پادکست‌های پارک
قسمت سوم از فصل پنجم پادکست‌های پارک