پخش گزارش حضور شرکت‌های پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس در نمایشگاه هفته پژوهش از شبکه یک سیما