ستاک هوشمند نگر

بنر پارک مدرس

ستاک هوشمند نگر

کشاورزی

توزیع رطوبت محلی با رویکرد کاهش

مصرف منابع آبی و کاهش انرزی مصرفی

ستاک هوشمند نگر

کارگروه تخصصی: کشاورزی

کشاورزی

توزیع رطوبت محلی با رویکرد کاهش مصرف منابع ابی و کاهش انرژی مصرفی

سوابق اجرایی

مدیرعامل: علی سررشته داری

مقطع تحصیلی:
رشته تحصیلی:
سوابق اجرایی: 

بنیانگذاران

محصولات

  • نشانی

    تهران امیرآباد شمالی خیابان اشراقی خیابان هیئت پلاک 15-واحد503.1

  • تلفن

    02166919151 داخلی 5031