تفاهم نامه طرح کسر از خدمت سربازی اعلام شد

تفاهم نامه طرح کسر از خدمت سربازی اعلام شد

بدین وسیله به اطلاع می رساند پیرو تفاهم نامه منعقده فیمابین پارک علم و فناوری مدرس و دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی بزرگ فاتب امکان استفاده از طرح کسر خدمت سربازی از طریق انجام پروژه تحقیقاتی برای واجدین شرایط، هم اکنون قابل بهره برداری می باشد . لذا مقتضی است کلیه متقاضیان همکار با واحد مستقر و مشمول وظیفه جهت معرفی و اطلاع از سایر شرایط طرح به خانم متدین کارشناس دفتر توسعه و انتقال فناوری مستقر در ساختمان گردآفرید طبقه دوم اتاق 205 مراجعه و یا از طریق شماره 66919151 داخلی 2072 تماس حاصل فرمایند.