نهمین کمپ استارتاپی دیجی‌نکست

برگزاری نهمین کمپ استارتاپی دیجی‌نکست با همکاری پارک علم و فناوری تربیت مدرس

نهمین کمپ استارتاپی دیجی‌نکست با در اختیار گذاشتن منتورها و مشاورهای مجرب و متخصص، این مسیر را برای افراد و تیم‌های مستعد در سراسر کشور با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌کند.

مهلت ثبت‌نام: تا پایان تیرماه