پادکست تد پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، قدرت هنوز نه!