کارگاه آموزشی «تیپ‌شناسی شخصیتی، تحصیلی و شغلی»

کارگاه آموزشی «تیپ‌شناسی شخصیتی، تحصیلی و شغلی»

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس کارگاه آموزشی «تیپ‌شناسی شخصیتی، تحصیلی و شغلی» را برگزار می‌کند

  • روز شنبه مورخ ۲۶ بهمن‌ماه ۹۸

  • ساعت: ۱۴ تا ۱۸

  • هزینه رویداد: رایگان

  • مدرس: رضا مصطفایی

  • محل برگزاری: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی، سالن سمینار شماره ۵

  • شماره تماس: ۶۶۹۱۹۱۵۱-۰۲۱، داخلی ۴۰۸۳

محورها
شناخت مدل رفتاری خود
شناخت مدل رفتاری دیگران
تطبیق با مدل رفتاری دیگران
چرا ارتباط و سواد ارتباطی مهم هست؟