کارگاه آموزشی «تیپ‌شناسی شخصیتی، تحصیلی و شغلی»

کارگاه آموزشی «تیپ‌شناسی شخصیتی، تحصیلی و شغلی»

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس کارگاه آموزشی «تیپ‌شناسی شخصیتی، تحصیلی و شغلی» را برگزار می‌کند

  • روز شنبه مورخ 26 بهمن‌ماه 98

  • ساعت: 14 تا 18

  • هزینه رویداد: رایگان

  • مدرس: رضا مصطفایی

  • محل برگزاری: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی، سالن سمینار شماره 5

  • شماره تماس: 66919151-021، داخلی 4083

محورها
شناخت مدل رفتاری خود
شناخت مدل رفتاری دیگران
تطبیق با مدل رفتاری دیگران
چرا ارتباط و سواد ارتباطی مهم هست؟