وبینار آموزشی «یک فنجان قهوه کارآفرینی»

برگزاری یک فنجان قهوه کارآفرینی

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس وبینار آموزشی «یک فنجان قهوه کارآفرینی» را برگزار می‌کند.

  • ‌شنبه ۲۹ آذر ۹۹

  • ساعت: ۱۴ تا ۱۶

  • هزینه رویداد: رایگان

  • مدرس:کیارش عباس‌زاده مدیر گروه شرکت‌های خانه کسب و کار، کارآفرین نمونه ملی و موسس زودفود (اسنپ فود فعلی)

  • محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری

  • شماره تماس: ۹۱۰۸۲۱۰۰-۰۲۱، داخلی ۴۰۸۳

محورها

  • بیان چالش‌ها و داستان کارآفرینی
  • نحوه ارزیابی ایده