کارگاه آموزشی مدیریت تبلیغات و ابزارهای نوین بازاریابی

کارگاه آموزشی مدیریت تبلیغات و ابزارهای نوین بازاریابی

پارک علم و فناوری مدرس کارگاه آموزشی مدیریت تبلیغات و ابزارهای نوین بازاریابی را برگزار می‌کند

  • روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه مورخ 11 و 12 تیرماه 98

  • ساعت: 14 تا 18

  • هزینه رویداد: رایگان

  • مدرس: دکتر علی منیری

  • محل برگزاری: دانشگاه تربیت مدرس

*گواهینامه حضور توسط پارک علم و فناورس مدرس صادر می‌شود.
*ظرفیت محدود است.
محور های آموزشی
دیجیتال مارکتینگ و بازاریابی ربایشی
سبک‌شناسی تبلیغاتی و سناریونویسی در تبلیغات
مبانی و مفاهیم بازاریابی تبلیغات
انواع روش‌ها و ابزار تبلیغاتی و کاربرد آن‌ها