وبینار آموزشی «کاربرد تکنیک استراتژی اقیانوس آبی برای ارتقای بهره وری ستاد شرکت های بیمه»

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس وبینار آموزشی «کاربرد تکنیک استراتژی اقیانوس آبی برای ارتقای بهره وری ستاد شرکت های بیمه» را برگزار می‌کند.
  • دوشنبه ۴ اسفند ۹۹

  • ساعت: ۱۶ تا ۱۸

  • هزینه رویداد: رایگان

  • مدرس: نایبی، مشاور انجمن بهره وری ایران

  • محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری

  • شماره تماس: ۹۱۰۲۳۷۸۴-۰۲۱، داخلی ۴۰۸۳

محورها

  • معرفی (Blue Ocean Strategy)، به عنوان مفهومی از بخش خصوصی در صنعت بیمه
  • الگوی بهبود بهره وری در کسب و کارهای خدماتی با رویکرد BOS
  • تطبیق پذیری BOS در کسب و کارهای خدماتی
  • نحوه شناسایی BOS