وبینار آموزشی «ارائه پروپوزال تجاری»

برگزاری وبینار ارائه پروپوزال تجاری

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس وبینار آموزشی «ارائه پروپوزال تجاری» را برگزار می‌کند.

  • شنبه 24 مهر 00

  • ساعت: 18 تا 20

  • هزینه رویداد: رایگان

  • مدرس: مصطفی کریمیان اقبال، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

  • محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری

  • شماره تماس: 91082100-021، داخلی2012

محورها

  • گام‌های تجاری‌سازی ایده‌های صحیح
  • تفاوت توسعه ایده و تجاری‌سازی
  • انتخاب ایده‌های صحیح
  • عناصر تجاری‌سازی