رویداد «گفتمان کارآفرینی»

پارک علم و فناوری مدرس رویداد «گفتمان کارآفرینی» را برگزار می‌کند

  • چهارشنبه ۱۷ مهرماه ۹۸

  • ساعت: ۱۴ تا ۱۸

  • میهمانان: دکتر علیرضا شیری، موسس خانه توانگری طوبی؛ مهندس میرنیما قاضی، مدیرعامل و هم بنیان‌گذار علی بابا

  • محل برگزاری: دانشگاه تربیت مدرس، سالن شهید مطهری

  • شماره تماس: ۶۶۹۱۹۱۵۱-۰۲۱ داخلی ۴۰۸۳، ۶۶۹۵۶۹۱۱-۰۲۱ داخلی ۱۰۱