وبینار آموزشی « ترکیه و شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی، فرصت‌ها و چالش‌های صادرات»

برگزاری وبینار ترکیه و شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس وبینار آموزشی « ترکیه و شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی، فرصت‌ها و چالش‌های صادرات» را برگزار می‌کند.

  • چهارشنبه 20 اسفند 99

  • ساعت: 14 تا 16

  • هزینه رویداد: رایگان

  • مدرس: میرای باشاران، دکترای روابط بین الملل از دانشگاه استانبول

  • محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری

  • شماره تماس: 91082100-021، داخلی 2011

محورها

  • طراحی قدم‌به‌قدم راهی برای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی
  • چرا ترکیه
  • فرصت‌ها
  • چالش‌ها