وبینار آموزشی «طراحی کاربر محور»

وبینار آموزشی طراحی کاربر محور

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس وبینار آموزشی «طراحی کاربر محور» را برگزار می‌کند.

  • روز سه‌شنبه مورخ 20 خرداد‌ماه 99

  • روز مورخ چهار‌شنبه 21 خرداد‌ماه 99

  • ساعت: 10 تا 12

  • هزینه رویداد: رایگان

  • مدرس: کوروش خان‌محمدی، طراح صنعتی و مدرس طراحی و توسعه محصول

  • محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری

محورها

تعریف مسئله روابط انسان و محصول
چگونه یک محصول خوش‌آیند برای کاربر طراحی کنیم
تعریف و کاربرد طراحی تجربه کاربری در طراحی محصول
تعریف و کاربرد طراحی رابط کاربری در طراحی محصول
کاربرد تفکر طراحی در طراحی محصول
ابزارهای طراحی انسان‌محور