بنر پارک مدرس

ریز آسمان هوشمند

مهندسی هوا و فضا

تولید محصول موقعیت سنج و وضعیت سنج

ریز آسمان هوشمند

ریز آسمان هوشمند

کارگروه تخصصی: فناوری
مهندسی هوا و فضا
تولید محصول موقعیت سنج و وضعیت سنج

سوابق اجرایی

مدیرعامل: علی هنری

مقطع تحصیلی: کارشناسی 
رشته تحصیلی: 
هواوفضا
سوابق اجرایی: 

بنیانگذاران

محصولات

  • نشانی

    تهران کیلومتر 10 اتوبان شهید بابایی جنب دانشگاه امام حسین (ع) پارک علم و فناوری مدرس

قالب وردپرس نوین وب ساز دوربین مداربسته