جواز اخذ پروانه‌های صنعتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری

به اطلاع می‌رساند درخصوص حمایت از تولید داخل و خلاقیت و نوآوری، شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای صنایع پیشرفته مجاز هستند براساس رده‌بندی در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد مستقر شوند و جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری دریافت کنند. همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای صنایع پیشرفته بر مبنای رده‌بندی زیست محیطی، مجاز هستند در محدوده شعاع 120 کیلومتری تهران و سایر شهرهای دارای محدودیت استقرار، در کاربری‌های صنعتی و کارگاهی داخل شهرها یا مکان‌های صنعتی مجاز، استقرار پیدا کنند.

معاون علمی و فناوری رییس ‌جمهوری، ضمن اشاره به این‌که شرکت‌های دانش‌بنیان که در حد آزمایشگاهی و سفارشی و قبل از تولید انبوه فعالیت می‌کنند، مشمول رده‌بندی نمی‌شوند گفت: این شرکت‌ها می‌توانند در کاربری‌های مجاز کلیه شهرها مستقر شوند و جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری دریافت کنند، اما شرکت‌های دانش‌بنیان که دارای تولید انبوه و صنعتی هستند، باید طبق رده‌بندی زیست‌محیطی مستقر شوند.