تحلیل شرایط پنج سال آینده کشور با هدف طراحی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار

تحلیل شرایط پنج سال آینده کشور با هدف طراحی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار

هدف این تحلیل ارائه تصویری از مهم‌ترین پارامترهای اقتصادی- سیاسی مؤثر و کسب‌وکارهای ایرانی است.
این تحلیل بر اساس اطلاعات در دسترس طراحی‌شده است و هیچ‌گونه ادعایی در مورد پیش‌بینی قطعی آینده ندارد.
افق این تحلیل ۵ ساله بوده و بدیهی است که هر میزان که در زمان به‌پیش می‌رویم برخی از عدم قطعیت‌ها تبدیل به قطعیت شده و البته برخی پارامترها، تبدیل به عدم قطعیت می‌شوند.
این تحلیل برای تصمیمات با افق و پنج‌ساله است و به‌هیچ‌وجه نیاز به تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت را مرتفع نمی‌سازد.
این تحقیق توسط مجتبی لشکربلوکی، دکتری مدیریت استراتژیک تهیه ‌شده، غلطان است و هر شش ماه باید روزآمد شود. به همین دلیل تاریخ انتشار و اعتبار دارد.

پست‌الکترونیکی: lashkarbolouki.com
تاریخ انتشار: خردادماه 99
تاریخ اعتبار: آذرماه 99