فایل برنامه‌ریزی و مدیریت پژوهش بخش اول تا ششم

فایل برنامه‌ریزی و مدیریت پژوهش بخش اول تا ششم

فهرست عناوین اصلی فایل برنامه‌ریزی و مدیریت پژوهش بخش اول تا ششم

سوالات مطرح در جامعه علمی و مدیران کشور
ارتباط صنعت و دانشگاه
گام‌های پیش‌نیاز ارتباط از طرف صنعت
تفکر چند بعدی
نقش مدیران میانی
ساماندهی رشته‌های دانشگاهی
تعریف فلسفه، علم و فناوری
تاریخ علم و فناوری
انقلاب‌های صنعتی و دانشگاه‌های نسل اول تا چهارم
سطوح آمادگی فناوری (TRL)
مدیریت استفاده از ظرفیت‌های تخصصی اعضای هیات علمی و …

برای مشاهده به قسمت دانلود فایل مراجعه کنید.