معرفی کتاب داشتن یا بودن

معرفی کتاب داشتن یا بودن

ما آدم‌ها به جای آنکه زندگی کنیم و باشیم فقط در حال جمع کردن و داشتن هستیم. به پدیده‌ها به چشم مایملک نگاه می‌کنیم و به جای آنکه دنبال دانستن باشیم ، دنبال جمع کردن اطلاعات هستیم.

به جای آنکه از پول لذت ببریم، دنبال ذخیره کردن برای آینده هستیم، به جای آنکه از لحظه ای که در آن هستیم لذت ببریم ، با عکس گرفتن دنبال تصاحب خاطره هستیم.  در همه این‌ها ما دنبال  ثبات و قرار هستیم و از این بابت متحمل اضطراب و رنج می‌شویم. اگر این قانون را بپذیریم که دنیا بی ثبات است و هیچ چیز پایدار نیست، به آرامش بزرگی می رسیم.

همه چیز گذرا و فانی است، فقط اوست که می‌ماند و مولانا این قانون را آموخته بود، ما برای آنکه قرار را حفظ کنیم، بی‌قرار می‌شویم. یکی از نتایج ملاقات شمس با مولوی آن بود که فهمید تنها اصل ثابت جهان، بی‌ثباتی است.

ما مدام در حال نقض این مهم‌ترین قانون جهان هستیم مدام می خواهیم قرار و ثبات را حفظ کنیم در حالی که اصل جهان بر بی ثباتی و تغییر است.  از همین لحظه‌ها لذت ببر.